Arbeidshygiëne

Arbeidshygiëne richt zich op de gevaren en risico’s binnen uw organisatie die in het algemeen pas op lange termijn tot gezondheidsschade leiden. Het is van belang om deze gevaren en risico’s te beheersen, zodat medewerkers ook op lange termijn gezond en daardoor langdurig inzetbaar blijven.

U moet hierbij denken aan de volgende onderwerpen:

  • Geluid en of trillingen
  • Gevaarlijke stoffen
  • Fijn-stof
  • kankerverwekkende stoffen zoals kwarts, asbest, DME
  • Schimmels en bacteriën, waaronder legionella
  • Binnenklimaat
  • Ergonomie en fysieke belasting
  • etc.