Asbest

Bedrijven, overheden en andere organisaties hebben regelmatig asbest gerelateerde vragen.

Wij hebben de  deskundigheid om een antwoord te geven dat aansluit op de situatie. Hiervoor gebruiken we de kennis van:

  • Gecertificeerde Hogere Veiligheidskundigen,
  • Gecertificeerde Arbeidshygiënisten,
  • Gecertificeerde Asbestdeskundigen.

Wij kennen de wet- en regelgeving, inclusief de regelruimte die wordt toegelaten. Wij geven specifieke adviezen voor uw situatie, zoals:

  • Uitvoeren en opstellen van risicobeoordelingen conform NEN 2991:2015
  • Risicoklasse (her)beoordeling conform SCi548
  • Projectmanagement, begeleiding en toezicht op asbestsaneringstrajecten
  • Begeleiding van asbestverwijderingsbedrijven bij validatieonderzoeken
  • etc.