(Interim) Management

In iedere organisatie worden tenminste efficiƫntie en effectiviteit nagestreefd. Beide dragen in het algemeen bij aan een hoger rendement van de organisatie.

Heeft u behoefte aan hulp bij de strategische verandering van uw organisatie(deel), wilt u een bepaalde gekozen strategie invoeren, of een kritische management positie tijdelijk en op korte termijn invullen omdat iemand plotseling is vertrokken?

Future-Proof heeft ruime en succesvolle ervaringen met interim- en changemanagement opdrachten.

Succesvol doordat we daadkrachtig(er) kunnen acteren vanwege de ontbrekende verbondenheid met de geschiedenis van de organisatie of afdeling en de uitgebreide ervaring bij veel verschillende organisaties. We hebben een sterk gevoel voor de cultuur binnen een organisatie, maar worden niet beperkt door bedrijfspolitiek, persoonlijkheden of vaste gewoontes en ingesleten patronen. We zijn gewend aan prestatiegerichte beoordelingen.

Future-Proof ondersteunt uiteenlopende organisaties in zowel profit als not for profit. De aard van de opdrachten zijn veelal, innovatie en rendementsvraagstukken (inventief en effectief werkprocessen verbeteren) en organisatieveranderingen (praktisch vertalen van visie en strategie naar werkprocessen en ontwikkelopgaven).

Lean Black Belt certificering en ervaring is aanwezig. Doorgaans werken wij binnen technische projectomgevingen waarin kpi’s, proces- en programmamanagement nadrukkelijk gebruikt worden. Wij hebben het vermogen om visies te vertalen naar integrale processen en concrete werkresultaten.

Onze specialismen liggen samengevat op:

  • Lean management
  • Change managment
  • Interim management