Veiligheidskunde

richt zich op de gevaren en risico’s binnen uw organisatie die in het algemeen direct tot gezondheidsschade kunnen leiden. Het is van belang om voor deze gevaren en risico’s effectieve beheersmaatregelen te treffen letsel te voorkomen. Het gaat over onderwerpen zoals:

  • Werken op hoogte
  • Besloten ruimte
  • Machineveiligheid
  • Explosieveiligheid
  • Elektrische veiligheid
  • Giftige en corrosieve stoffen
  • etc.

Oplossingen voor bovenstaande onderwerpen liggen in zowel technische, organisatorische als gedragsmatige hoek. Wij belichten vraagstukken altijd vanuit deze drie perspectieven.